1. בית
  2. מדיניות ופרקטיקות
  3. המדריך העולמי להתנהגות עסקית

המדריך העולמי של P&G להתנהגות עסקית (WBCM)

לעשות את הדבר הנכון

ה-WBCM מכיל את הסטנדרטים הגלובליים הדרושים לתמיכה במטרות, בערכים ובעקרונות שלנו. הוא מספק הנחיות ברורות למצבים שעמם אנו עשויים להתמודד ומפרט משאבים למציאת מענה לשאלות או בעיות.

לפעול מתוך יושרה

אופן פעולתנו כחברה וכפרטים מבוסס על העיקרון של עשיית הדבר הנכון. זו הסיבה שצרכנים נותנים בנו אמון, שותפים עובדים עמנו ובעלי מניות משקיעים בנו.

הפילוסופיה המנחה הזו משתקפת במטרות, בערכים ובעקרונות שלנו. אנו מאמינים שהצלחתנו המתמשכת תלויה בכך שכל אחד יעשה את הנדרש ממנו בכדי לתמוך במטרות, בערכים ובעקרונות שלנו ובהחלטות שאנו מקבלים מדי יום.

המדריך העולמי שלנו להתנהגות עסקית מפרט את התקנים הגלובליים שבהם אנו מצפים לעמוד בפעילויותינו העסקיות היומיומיות כמו גם את תחומי האחריות המשפטיים והאתיים שלנו. עלינו לציית לתקנים וחוקים אלה בכל עת. המדריך חל על כל העובדים ועל כל חברי מועצת המנהלים מבלי להתחשב במיקומם, הדרג שלהם בארגון, היחידה העסקית, התפקיד או האזור. אנו גם מצפים מספקינו ומשותפים עסקיים אחרים לציית להיבטים הרלוונטיים של המדריך העולמי שלנו להתנהגות עסקית.

להורדת המדריך העולמי של P&G להתנהגות עסקית (WBCM)

מידע נוסף

הסכמה לשימוש בעוגיות