אתיקה וציות

לפרוקטר אנד גמבל תכלית וערכים, לכן, שמירה על הסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר היא חיונית להצלחתנו.

אתיקה ודיווח על ניהול תקין

אנו מעריכים מאוד משוב, במיוחד כשמיידעים אותנו על טענות, ממצאים, אירועים או תגליות הרומזים שאולי התרחשה הפרה של 1. החוק; 2. כללי ההתנהגות העסקיים העולמיים שלנו (WBCM); או 3. מדיניות החברה.

אמא נושאת את ילדיה על הגבסביבה של אמון

פרוקטר אנד גמבל מחויבת ליצירת סביבה המטפחת תקשורת פתוחה. אנו מעודדים את עובדינו לדווח על כל הפרה, מוכחת או אפשרית, ואיננו סלחניים כלפי כל אופן של התייחסות שלילית כלפי אדם שדיווח בתום לב על הפרות אפשריות.

קו התמיכה לנושא התנהגות עסקית הולמת (WBCM Helpline) מספק לנו ערוץ אנונימי לדיווח על הפרות אפשריות. ניתן להתקשר לקו התמיכה של WBCM בכל שעה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. דיווחים לקו התמיכה נשמרים באנונימיות מוחלטת. עם זאת, כשאנו יכולים לתקשר עם מוסר הדיווח, אנו יכולים לערוך חקירה מעמיקה יותר. אדם המבקש לשמור על אנונימיות מקבל מספר זיהוי, באמצעותו יוכל לברר מה מצב הפנייה שלו לקו התמיכה.


על מה לדווח

יש לדווח על הפרות פוטנציאליות של 1. החוק; 2. המדריך העולמי להתנהגות עסקית ב-P&G; או 3. מדיניות החברה. למידע נוסף, ניתן לגלוש למדריך להתנהגות עסקית עולמית של P&G. לפניות נפוצות שאינן קשורות להתנהגות עסקית, ניתן להיעזר בלינקים ובמשאבים המפורטים כאן:


דיווח על בעיה

 • בטלפון
 • יחסי ציבור ארה"ב, קנדה: 1-800-683-3738

  כל המדינות האחרות: לחיוג ישיר, אנא בקרו ב-http://www.business.att.con/bt/access.jsp ואתרו את קוד ה-DA המתאים למדינתכם. לאחר הקשת הקוד תשמעו צליל ו/או הודעה מוקלטת האומרים "AT&T". לאחר ששמעתם את הצליל, חייגו 800-381-8360 ותחוברו לקו התמיכה של WBCM.

 • בדוא"ל:
 • pghotline@alertline.com

 • בדואר רגיל
 • WBCM Helpline
  P&GPMB, 3767, 13950 Ballantyne Corporate Place
  Charlotte, NC 28277

  תלונות ובקשות לשירות לקוחות

משאבי דיווח נוספים

וועדת האתיקה של החברה
אחראית לתחזוקה, פיקוח ופרשנות סופית של כללי המדריך העולמי להתנהגות עסקי ב-P&G
ethicscommittee.im@pg.com

מזכיר/ת החברה
מנהל/ת של P&G החבר בחטיבה המשפטית של החברה.
Corpsecretary.im@pg.com

מידע נוסף

הסכמה לשימוש בעוגיות