1. בית
  2. הגישה שלנו
  3. מטרות, ערכים ועקרונות

מטרות, ערכים ועקרונות

שילוב המטרות, הערכים והעקרונות שלנו עומד בבסיס תרבות הארגונית של פרוקטר אנד גמבל.

פרוקטר אנד גמבל צמחה והתפתחה במהלך 175 שנות קיומה אך המטרה, הערכים והעקרונות שלנו נשארו יציבים, וימשיכו להיות כך גם בקרב הדורות הבאים של עובדי החברה.

המטרה שלנו מלכדת אותנו סביב אסטרטגיית צמיחה, השואפת לשפר את חיי הצרכנים בצעדים קטנים אך משמעותיים מדי יום. היא מעניקה השראה לעובדי פרוקטר אנד גמבל ליצור דבר טוב מדי יום.

הערכים שלנו משקפים את ההתנהגות המעצבת את סגנון העבודה שלנו זה עם זה ועם שותפינו.

העקרונות שלנו ממחישים את הגישה הייחודית שלנו בפרוקטר אנד גמבל לביצוע עבודתנו מדי יום.


הערכים שלנו

אנו מפתחים מוצרים ושירותים ממותגים באיכות וערך מעולים המשפרים את חייהם של אנשים בעולם, עכשיו ובדורות הבאים. כתוצאה מכך, הם יתגמלו אותנו במכירות מצוינות, רווחים ויצירת ערך ויאפשרו לעובדינו, בעלי המניות שלנו והקהילות שבהן אנו פועלים לשגשג ולצמוח.

הערכים שלנו

יושרה
אנו תמיד מנסים לעשות את הדבר הנכון.
אנו כנים וישרים זה עם זה.
אנו פועלים בהתאם ללשון החוק ולרוחו.
אנו דוגלים בערכים ובעקרונות של פרוקטר אנד גמבל בכל פעולה והחלטה.
אנו מתבססים על נתונים ומקפידים להיות כנים מבחינת אינטלקטואלית כשאנו תומכים בהצעות או מזהים סיכונים.

מנהיגות
כל אחד מאיתנו הוא מנהיג בתחום אחריותו ובעל מחויבות עמוקה להשיג תוצאות של מנהיג.
יש לנו חזון ברור ואנו יודעים לאן אנו רוצים להגיע.
אנו ממקדים את משאבינו בהשגת היעדים שהצבנו לעצמנו.
אנו מפתחים ללא הרף את יכולתנו ליישם את האסטרטגיות שלנו ולהפחית חסמים ארגוניים.

אחריות
אנו לוקחים אחריות אישית למילוי הצרכים העסקיים, לשיפור המערכות שלנו ולסיוע לעמיתנו בשיפור האפקטיביות שלהם.
כולנו פועלים כאילו נכסי החברה הם רכושנו הפרטי ולפיכך אנו נוהגים מתוך מחשבה על הצלחת החברה בטווח הרחוק.


להט לנצח
אנו נחושים להיות הטובים ביותר בתחומים החשובים לנו.
יש בנו שאיפה מתמדת לשפר את הקיים.
יש לנו שאיפה בוערת לשפר ולהוביל בתחומים ובשווקים בהם אנו פועלים.

אמון
אנו מכבדים את עמיתינו, לקוחותינו ואת הצרכנים של פרוקטר אנד גמבל ומתייחסים אליהם כפי שהיינו רוצים שיתייחסו אלינו.
יש לנו אמון ביכולותיהם של עמיתנו ובכוונותיהם.
אנו מאמינים שאנשים עובדים טוב יותר כשעבודתם מושתתת על אמון.

העקרונות שלנו

אנו מפגינים כבוד כלפי כל אדם באשר הוא
אנו מאמינים שכל בני האדם יכולים ורוצים לתרום את מלוא היכולות הטמונות בהם. אנו מעריכים שונות בבני אדם. אנו מעניקים השראה ומאפשרים לאנשים לעמוד בציפיות, בסטנדרטים וביעדים גבוהים ומאתגרים. אנו כנים עם אנשים לגבי ביצועיהם.

האינטרסים של החברה ושל הפרט בלתי נפרדים
אנו מאמינים שעשיית הדבר העסקי הנכון, מתוך יושרה, יוביל להצלחה הדדית לחברה ולפרט. השאיפה שלנו להצלחה הדדית מלכדת אותנו. אנו מעודדים את עובדינו לרכוש מניות חברה ולהתנהג כבעלי מניות.

אנו ממוקדים בעבודתנו באופן אסטרטגי
אנו פועלים לפי יעדים ברורים ומוגדרים. אנו מבצעים ומבקשים רק עבודה המוסיפה ערך לעסק. אנו מפשטים, מתקנים ומייעלים את צורת העבודה הקיימת שלנו בכל הזדמנות.

חדשנות היא אבן הפינה של הצלחתנו
אנו מייחסים חשיבות רבה לחידושים גדולים במוצרי צריכה.
אנו מערערים על התפיסות הקיימות וממציאים מחדש את אופן העבודה שלנו על מנת להצליח בשוק עוד יותר.

אנו מעריכים את המיומנות
אנו מאמינים שכל אדם אחראי להמשיך ולהתפתח ללא הפסקה ולסייע לאחר להתפתח.
אנו מעודדים ומצפים למיומנות טכנית גבוהה ומצוינות בביצועים.

אנו שואפים להיות הטובים ביותר
אנו שואפים להיות הטובים ביותר בכל התחומים שחשובים לחברה מבחינה אסטרטגית.
אנו מודדים את ביצועינו בקפדנות מול אמות מידה פנימיות וחיצוניות.
אנו לומדים מהצלחותינו אך גם מהכשלונות שנחלנו.

אנו ממוקדים בבעלי העניין שלנו
אנו מפתחים הבנה מעולה של הצרכנים שלנו וצורכיהם.
אנו מפתחים ומספקים מוצרים, אריזות ותפיסות שיוצרים יחד נכסיות מותג מנצחת.
אנו מעודדים יחסים פוריים עם לקוחות וספקים.
אנו שואפים להיות נכס לקהילה בה אנו פועלים.
אנו משלבים עקרונות של קיימות במוצרינו, באריזות ובתפעול.

תלות הדדית היא דרך חיים
אנו פועלים יחד מתוך ביטחון ואמון בכל היחידות העסקיות, התפקידים, הקטגוריות והאזורים הגיאוגרפיים.
אנו גאים בתוצאות שאנו משיגים מיישום רעיונות הזולת.
אנו מכוננים יחסים מצוינים עם כל הצדדים התורמים למילוי תכלית החברה, כולל לקוחות וספקים, אוניברסיטאות וממשלות.

מידע נוסף

הסכמה לשימוש בעוגיות