מאמצי הספקים

לספקים שלנו תפקיד מכריע בשיפור הקיימות בשרשרת האספקה שלנו על כל שלביה. את גיליון הניקוד של הקיימות הסביבתית (Environmental Sustainability Scorecard) תכננו כדי לעקוב אחר שיפורים במדדי הקיימות של שותפינו המרכזיים.

את גיליון הניקוד הראשון לדירוג קיימות סביבתית של ספקים הוציאה P&G ב-2010. גיליון הניקוד מסתמך על מדדים מקובלים ברחבי העולם ועל ממצאים מדעיים מבוססים, לרבות פרוטוקולים מהמכון למשאבים עולמיים (WRI), ממועצת העסקים העולמית לפיתוח בר-קיימא (WBCSD) ומפרוייקט חשיפת הפחמן (Carbon Disclosure Program). באמצעות יישום גיליון הניקוד שואפת P&G לשפר את שיתוף הפעולה בשרשרת האספקה בכל הנוגע לסוגיות סביבתיות ולעודד שיתוף ברעיונות וביכולות ליצירת מוצרים ושירותים בני-קיימא יותר, עבור צרכננו.

בנוסף, גיליון הניקוד הוכיח את יעילותו ביצירת רעיונות חדשניים ובני-קיימא אצל הספקים שלנו, ש-38% מהם הגישו רעיונות כאלה כבר בשנה הראשונה להנהגתו.

ב-2011 הוצאנו גרסה חדשה של הגיליון שהתייחסה למשוב של הספקים על התהליך שחל בשנה הקודמת. בניגוד לשנה הראשונה, בה מילוי הגיליון הוגדר כחובה, הניקוד בגיליון בשנת 2011 ובשנים שבאו אחריה משוקלל בדירוג הספקים ומשפיע על יכולתם לקיים פעילות עסקית עם P&G. פרטים נוספים זמינים באתר www.pgsupplier.com.

בשנים 2013-14 יצרנו גרסה דיגיטלית של גיליון הניקוד, המייעלת את ניהול המידע ומאפשרת לפעול לגביו בקלות רבה יותר. אנו שואפים להרחיב את איסוף המידע ולשפר בכך את יכולתנו לעבוד עם ספקים שחשיבותם האסטרטגית מכרעת להפחתת הנזק הסביבתי הכולל שלנו.

פרטים נוספים

הסכמה לשימוש בעוגיות