1. בית
  2. קיימות
  3. קיימות סביבתית
  4. מדיניות ופרקטיקות סביבתיות

מדיניות ופרקטיקות סביבתיות

P&G חושבת על העתיד בכל פעילויותיה. אנו מחייבים את העובדים, את הספקים ואת השותפים שלנו לפעול בהתאם לפרקטיקות מבוססות מדעית, לאור המחויבות שלנו לשימור כדור הארץ עבור הדורות הבאים.


שינויי אקלים

שינויי האקלים הם סוגיה סביבתית משמעותית. אנו מפחיתים את פליטות הפחמן שלנו ומסייעים לצרכנים לפעול באותו האופן.

מדיניות איכות הסביבה

בכל זמן נתון אנו מחפשים דרכים לשיפור התרומה של מוצרינו, של האריזות שלנו ושל התפעול הכלל-עולמי שלנו לאיכות הסביבה.

עיסת עץ

כצרכנים של תוצרי עץ, אנו מקפידים לוודא את קיימותם של משאבי יערות באמצעות נהלי רכש אחראיים.

שמן דקלים

אנו פועלים בשטח עם מגדלי שמן הדקלים כדי לוודא ששמן הדקלים, גרעיני הדקל ונגזרותיהם מופקים וממוצים באופן אחראי.

מים

אנו פועלים בשטח עם מגדלי שמן הדקלים כדי לוודא ששמן הדקלים, גרעיני הדקל ונגזרותיהם מופקים וממוצים באופן אחראי.

פרטים נוספים

הסכמה לשימוש בעוגיות