המטרות שלנו

תוכנית פעולה לעתיד בר-קיימא יותר

כשאנו מציבים מטרה, אנו יודעים שעובדי P&G יעשו את המיטב כדי לעמוד בציפיותינו ואף למעלה מכך. לכן התווינו את חזון הקיימות הכלל-עולמי של P&G לפני 5 שנים. החזון מגובה ב-18 מטרות המניעות את עבודתנו בכל תחומי הפעילות העסקית שלנו.

החזון שלנו

חזון בן ארבעה עקרונות מניע את פעילותנו בכל העולם. יום יבוא שבו נוכל, באמצעות שימור משאבים, שותפויות ופריצות דרך חדשניות, לממש את ארבעת העקרונות הבאים:

 • להניע את כל מפעלינו ב-100% אנרגיה ממקורות מתחדשים
 • להשתמש ב-100% חומרים ממוחזרים או מתחדשים בכל המוצרים והאריזות שלנו
 • להגיע למצב בו תהליכי הייצור והצרכנים מעבירים אפס פסולת למטמנות
 • לתכנן תכשירים שישמחו אנשים תוך הקפדה על שימור משאבים מירבי

המטרות שלנו

ב-2010 התווינו סדרת מטרות לטווח קצר, שנועדו לסייע לנו להגיע לחזון ארוך הטווח שלנו. כיום, אנחנו פועלים להגשמתן של 18 מטרות אלו.

שימור

ייצור

 • צמצום השימוש באנרגיה ובסך פליטות ה-CO2 ב-20% לכל יחידת ייצור במפעלינו.
 • צמצום השימוש במים במתקני הייצור שלנו ב-20% לכל יחידת ייצור, לצד מאמצי שימור ממוקדים באזורים בהם מים אינם מצויים בשפע.
 • מזעור שיעור הפסולת המועברת מהייצור למטמנות לכדי פחות מ-0.5% (המטרה הושגה ב-2014 עם 0.4% מהחומרים שהועברו למטמנות).
 • הפעלת מפעלינו ב-30% אנרגיה מתחדשת.

אריזה

 • הפחתת המארזים לשימוש הצרכנים ב-20%.
 • הכפלת השימוש בדבקים ממוחזרים באריזות הפלסטיק.

שינוע

 • הפחתת מספר הקילומטרים שנוסעות המשאיות ב-20% לכל יחידת ייצור.

מקורות של אנרגיה מתחדשת

 • שימוש ב-100% סיבי עצים מיערות בתוליים, שאושרו לשימוש ב-2015 על ידי צד ג', בייצור טישו/מגבונים ומוצרי היגיינה סופגים.
 • שימוש ב-40% סיבי עצים מיערות ראשוניים שאושרו לשימוש ב-2015, בייצור טישו/מגבונים בהתאם לתקן FSC של המועצה לשימור היערות (Forest Stewardship Council). (המטרה הושגה ב-2014, עם ההגעה ל-54% סיבי עצים בתוליים בהתאם לתקן FSC).
 • הגעה למצב בו 100% מאריזות הנייר שלנו מכילות חומרים ראשוניים ממחוזרים או כאלה שאושרו על ידי צד ג'.
 • השגת יכולת מעקב אחר מעברם של שמן הדקלים ושמן גרעיני הדקל לטחנות הספקים שלנו עד 31 בדצמבר, 2015 והשגת יכולת מעקב אחר המטעים עד 2020 כדי לוודא ששרשרת האספקה של מוצרים הנעזרים בתוצרי דקלים אינה כרוכה כלל בביעור יערות.

שותפות

דריסת רגל בתחום הפילנתרופיה

 • הצלת חיים של אדם אחד מדי שעה במסגרת פרוייקט "מי שתייה בטוחים לילדים".
 • שיפור חייהם של 50 מיליון אנשים מדי שנה באמצעות פרויקטים לקיימות חברתית העוסקים בבריאות, בהיגיינה ובמוצרי נוחות בבית.

שטיפה במים קרים

 • 70% מהכבסים במכונות הכביסה יישטפו במים קרים.

אריזה/ מחזור

 • 90% מהאריזות יהיו ניתנים למחזר. באשר לאריזות האחרות, ייושמו תכניות למציאת דרך למחזורן.

חלוציות

פסולת

 • עריכת מחקרי פיילוט במדינות מפותחות ומתפתחות, להבנת דרכים להעלמת פסולת מוצקה המושלכת או מועברת למטמנות.

מים

 • מתן גישה למוצרים החוסכים במים למיליארד איש.

מקורות לאנרגיה מתחדשת

 • יצירת טכנולוגיות שבאמצעותן נוכל להחליף את חומרי הגלם המובילים שלנו המבוססים על נפט, בחומרים מתחדשים ושילובן של טכנולוגיות אלה בשרשרת האספקה שלנו בכפוף לשיקולי עלות והיקף.

פרטים נוספים

הסכמה לשימוש בעוגיות