1. בית
  2. קיימות
  3. במבט קצר

במבט קצר

אנו רואים בקיימות הזדמנות - סיכוי לשפר חיים, לקדם את הפעילויות שלנו ואת הקהילות שבהן אנו עובדים ופועלים. לכן אנחנו רואים בשמירה על קיימות חלק מכל דבר שאנו עושים.


היעד שלנו

העבודה שלנו מונעת מאסטרטגיה של שימור, שותפות ומהלכים פורצי דרך.

Go

המטרות שלנו

ביססנו חזון ארוך טווח לעתיד בר-קיימא, בצד 18 מטרות קצרות טווח, המדריכות אותנו בדרך להשגתו.

Go

היסטוריה של קיימות

מזה עשורים אנו ממקדים את החדשנות שלנו, את עובדינו ואת השותפים שלנו, ביצירת שינוי חיובי עבור אנשים ועבור כדור הארץ.

Go

דוח קיימות

קראו את דוח הקיימות שלנו לשנת 2014 כדי ללמוד פרטים נוספים על מאמצינו הסביבתיים. אתם יכולים גם להוריד דוחות קודמים.

Go

פרטים נוספים

הסכמה לשימוש בעוגיות