מדיניות ונהלים

קווי המדיניות של P&G בנושאי התנהלות עסקית מתבססים על המטרות, הערכים והעקרונות שלנו. קווי המדיניות שלנו הם הצהרות שאפתניות בדבר החלתם של המטרות, הערכים והעקרונות שלנו על סוגיות נרחבות ועיקריות וציפיות חברתיות. אף על פי ש-P&G מצויה בתחרות קשה במטרה להשיג עמדה מובילה והצלחה עסקית, הרי שהחברה נותנת דעתה לא רק לתוצאות, אלא גם לאופן השגתן של תוצאות אלה. לעולם לא נעלים עין ולא נסבול מאמצים או פעולות להשגת תוצאות באמצעות התנהלות בלתי חוקית או בלתי אתית בכל מקום שהוא בעולם. הקישו כאן כדי ללמוד עוד אודות מדיניות ספציפית.