הערכים שלנו

יושרה

 • תמיד ננסה לעשות את הדבר הראוי ביותר.

 • אנו פועלים תמיד על פי החוק.

 • בכל החלטה שאנו מקבלים, אנו נותנים ביטוי לערכים ולעקרונות שעליהם מושתתת החברה.

 • אנו מקבלים החלטות על סמך בחינת נתונים, תוך הפגנת יושר אינטלקטואלי והכרה בסיכונים.

מנהיגות

 • כל אחד מאיתנו הוא מנהיג בתחום אחריותו, בעל מחויבות עמוקה להשיג תוצאות מעולות.

 • יש לנו חזון ברור ואנו יודעים לאן אנו רוצים להגיע.

 • אנו ממקדים את משאבינו בעמידה ביעדים ובאסטרטגיות שלנו .

 • אנו מפתחים ללא הרף את יכולתנו ליישם את האסטרטגיות שלנו, תוך עמידה באתגרים ארגוניים.

אחריות אישית

 • אנו אחראים באופן אישי למתן מענה לצרכים עסקיים, לשיפור מערכות החברה ולהגברת יעילותנו.

 • כל אחד מאיתנו פועל להצלחת החברה בטווח הארוך, ולוקח אחריות אישית כלפי נכסי החברה, כאילו היו אלו נכסיו הפרטיים.

שאיפה למצוינות

 • אנו נחושים להיות הטובים ביותר בתחומים החשובים לנו.

 • אנו שואפים לפרוץ את גבולות הקיים.

 • יש לנו רצון עז להתקדם ולהוביל באופן מתמיד את השווקים בהם אנו פועלים.

אמון

 • אנו מכבדים את עמיתנו, ספקנו ולקוחותינו, ונוהגים בהם כפי שאנו רוצים שינהגו בנו.

 • יש לנו אמון ביכולותיהם של עמיתינו ובכוונותיהם.

 • אנו מייצרים סביבת עבודה המבוססת על אמון הדדי ומאמנים כי היא מעודדת עבודה בצורה מיטבית.