העקרונות שלנו

אנו מכבדים את כל בני האדם

 • אנו מאמינים כי כל אחד רוצה ומסוגל למצות את יכולותיו.

 • אנו מעריכים את השונות בין בני האדם.

 • אנו מעודדים את עובדינו לקבוע סטנדרטים גבוהים, לעמוד בהם ולאתגר עצמם כל העת.

 • אנו מנהיגים מדיניות משוב כנה כלפי ביצועי אנשינו.

המטרות של החברה ועובדיה שלובות זו בזו

 • שאיפתנו להצלחה מאחדת אותנו. אנו מאמינים כי אם נפעל ביושר, נצליח הן כחברה והן כפרטים.

 • אנו מעודדים את עובדינו לרכוש את מניות החברה ומעודדים אחריות אישית להצלחת החברה.

אנו מעריכים מיומנות אישית

 • אנו מאמינים כי זו אחריותנו האישית להמשיך להתפתח ולסייע בפיתוח יכולותיהם וכישוריהם של הסובבים אותנו.

 • אנו מעודדים פיתוח מיומנויות טכניות יוצאות דופן ודוחפים למצוינות בביצועים.

אנו פועלים לרווחת הסביבה בתוכה אנו עובדים

 • אנו מפתחים הבנה מעמיקה של הצרכנים ודרישותיהם.

 • אנו פועלים לפיתוח קשרים הדוקים, פוריים והדדיים עם לקוחותינו וספקינו.

 • אנו שואפים להוות נכס לקהילה בה אנו פועלים.

אנו חותרים להיות הטובים ביותר

 • אנו שואפים להיות הטובים ביותר, בכל תחומי העשייה האסטרטגיים שלנו.

 • אנו משווים את ביצועינו בקפידה למול הביצועים הטובים ביותר, בארגוננו ומחוצה לו.

 • אנו למדים הן מההצלחות והן מהכישלונות שלנו.

שותפות ועבודת צוות הן דרך חיים עבורנו

 • אנו עובדים יחד בביטחון ובאמון, לאורך ולרוחב כל יחידותינו העסקיות, תפקידינו ותחומי הפעילות שלנו ברחבי העולם.

 • אנו מתגאים בתוצאות, גם אם מקורן ביישום מוצלח של רעיונות מבחוץ.

 • אנו בונים שיתופי פעולה עמוקים עם כל התורמים להשגת יעדינו כחברה, ביניהם לקוחותינו, ספקינו, אוניברסיטאות וממשלות ברחבי העולם.

אנו מתמקדים במה שחשוב

 • אנו מתמקדים אך ורק בעבודה התורמת ערך מוסף לחברה.

 • אנו פועלים בהתאם לאסטרטגיות וליעדים מגובשים ומנוסחים כהלכה.

 • כחברה בינלאומית, אנו מפשטים, מייעלים ומאחדים את עבודתנו השוטפת ככל האפשר.

חדשנות היא אבן היסוד של הצלחתנו

 • אנו מייחסים חשיבות רבה לחידושים צרכניים ולמקוריות והעזה.

 • אנו קוראים תיגר על המוסכמות ומחדשים ללא הרף את הדרך בה אנו עושים עסקים.