מעריכים סיכונים ומאריכים קיימות בסביבה

 

אנו שואפים לכך שכל מוצרי החברה יהיו בטוחים לסביבה. כדי להבטיח זאת, אנו חייבים לדעת איזה שיעור מהחומר נמצא בסביבה ומה הרמה בה הוא מתחיל לגרום נזק. לכן, הקמנו ב-P&G את מחלקת מדעי הסביבה (ESD).

 

במחלקה, נערכים מחקרים המסייעים לנו להבין את גודלם וצורתם הסופית של החומרים בסביבות מים וקרקע. מחקרים נוספים הנערכים במחלקה, מזהים חומרים בעלי השפעה אפשרית על מי שופכין ואורגניזמים. תוצאות מחקרים אלו חשובות וגורליות. באמצעות המחקרים, אנו מנסים להפחית את אי-הודאות של אומדני הסיכון האקולוגיים ולהבטיח יצירת מוצרי צריכה מעולים, שאינם גורמים להשפעה שלילית על טיפול במי שופכין או על הסביבה.


התהליך המורכב של הערכת סיכונים, משמש גם להפקת מידע מפורט לגבי בטיחות המרכיבים. בשלביו הראשונים של התהליך הבדיקות פשוטות, שמרניות וזולות יחסית. בשלבים אלו חומרים רבים המשמשים לייצור מוצרי צריכה עשויים להיחשב כבטוחים. אולם, במקרה שתוצאות הבדיקות אינן מוחלטות או שהמרכיב מצריך פיתוח נוסף, הוא עובר לשלבי הבדיקות הבאים. ברבדים הגבוהים יותר, אנו משתמשים בשיטות חיזוי ותוצאה מתוחכמות יותר על מנת להפחית את רמת האי-ודאות.