סקירה כללית

קיימות היא חלק מכל מה שאנו עושים

Sustainability

 

בפרוקטר אנד גמבל, קיימוּת משמעה להפוך כל יום ליום טוב יותר עבור אנשים ועבור כדור הארץ, באמצעות החידושים שלנו וההתנהלות שלנו בעולם. חשוב לנו לשמח את הצרכנים במוצרים ובשירותים חדשניים וטובים יותר לסביבה. חשוב לנו לפעול באחריות בשרשרת האספקה שלנו ולהתייחס לעובדינו בהגינות. חשוב לנו לחנך ילדים בכל העולם לבריאות ולהיגיינה ולהגיב לאסונות טבע. כחברה הגדולה בעולם למוצרי צריכה, יש לנו אחריות והזדמנות 'לעשות את הדבר הנכון' וליצור שינוי. אנו מאמינים שחדשנות היא הדרך לאפשר שינויים יומיומיים אלה, שיכולים לייצר השפעה ממשית בעולם.

קיימות סביבתית

כחלק מהאסטרטגיה שלנו לצמוח תוך שמירה על אחריות, מאמצינו בתחום הסביבה מתמקדים בשלושה תחומים:

  • שימור משאבים
  • מקורות מתחדשים
  • הפקת ערך מפסולת

אנו שואבים השראה מחזון הקיימות שלנו לטווח ארוך, הקובע נקודות יעד למאמצינו בתחום הסביבתי. כדי לוודא שנתקדם לעבר הגשמת חזוננו, הצבנו יעדים ספציפיים ומדידים בשלושה תחומים עיקריים אלה.

קראו עוד על הגישה שלנו לקיימות סביבתית.

אחריות חברתית

המאמצים שלנו בתחום החברתי כוללים הן את אופן הפעולה שלנו - המדיניות והנהלים של החברה - והן תכניות התומכות בקהילות שבהן אנו חיים ועובדים. תכניות אלה מטפלות בשני תחומים עיקריים למען אנשים ברחבי העולם, באופן התואם את תחומי הפעילות החזקים של פרוקטר אנד גמבל:
  • להרגיש בבית
  • בריאות והיגיינה

זו הדרך שלנו למנף את יכולות הליבה שלנו כדי לתת מענה לצרכים חברתיים, כמו אלה המפורטים במסמך יעדי המיליניום של האו"ם, המתמקד בדיור, בתברואה ובבריאות האם והילד.

ביסוד כל התכניות הללו עומדים כללי המדיניות והנהגים שלנו, המדריכים אותנו לאחריות וקיימות בכל פעולה שלנו.