משיגים את המטרות שלנו

מדידת התקדמותנו להגשמת יעדי קיימות

התקדמות ליעדי 2020

אנו עובדים להגשמת חזון ארוך טווח:

  • שימוש ב-100% אנרגיה מתחדשת בכל המפעלים שלנו
  • שימוש ב-100% חומרים מתחדשים או ממוחזרים בכל המוצרים והאריזות
  • הימנעות מהעברת פסולת ייצור וצריכה להטמנה
  • תכנון מוצרים שמשמחים את הצרכנים תוך שימור אוצרות הטבע באופן מרבי

מאז 2010, הצבנו לעצמנו 14 יעדים שיסייעו לנו להגשים את החזון שלנו בטווח הארוך. השנה, הוספנו ארבעה יעדים חדשים, ותיקנו אחד מארבעת היעדים הקיימים. להלן פירוט 18 היעדים שלנו ומצב ההתקדמות בכל אחד מהם נכון לסוף שנת 2014.

יעד

התקדמות

שימור משאבים

הפחתת השימוש באנרגיה במתקני פרוקטר אנד גמבל ופליטת הפחמן דו חמצני (תחולה 1 ותחולה 2) ב-20%ליחידת ייצור עד 2020.*

מאז 2010, הפחתנו את השימוש שלנו באנרגיה בשיעור של 7% בקירוב, וסך פליטות הפחמן הדו חמצני (תחולה1 ותחולה 2) ירד ב-14% בקירוב ליחידת ייצור.

70% מכל כמות הכביסה במכונות יכובסו במים קרים.

מאז שנת הכספים 10/11, הנתונים שלנו מראים כי אחוז הבגדים שכובסו במכונות כביסה במים קרים עלה מ-38%ל-53%.

הפחתת מרחקי הנסיעה של הובלה במשאיות בקילומטרים ב-20% ליחידת ייצור.*

אנו ממשיכים בהתקדמותנו על ידי ייעול מסלולי החלוקה והרחבת השימוש באמצעי תחבורה משולבים להפחתת מרחקי הנסיעה במשאיות בקילומטרים לכל יחידת ייצור.

הפחתת האריזות ב-20% לפי שימוש הצרכן.*

מאז 2010, הפחתנו את כמויות האריזה בכ-7% לפי שימוש הצרכן.

הפחתת השימוש במים במתקני הייצור ב-20% לכל יחידת ייצור, כאשר מאמצי השימור מתמקדים באזורים עם מקורות מים דלים.*

זהו יעד חדש שהוכרז ב-13 באוקטובר 2014; נדווח על ההתקדמות בשנה הבאה.

מתן גישה למוצרים חסכניים במים למיליארד בני אדם.

זהו יעד חדש שהוכרז ב-13 באוקטובר 2014; נדווח על ההתקדמות בשנה הבאה.

הכפלת השימוש בשרף ממוחזר באריזות פלסטיק.*

זהו יעד חדש שהוכרז ב-13 באוקטובר 2014; נדווח על ההתקדמות בשנה הבאה.

90% מאריזות המוצרים ניתנים למיחזור, או דאגה לתכניות ליצירת אפשרויות מיחזור.

זהו יעד חדש שהוכרז ב-13 באוקטובר 2014; נדווח על ההתקדמות בשנה הבאה.

מקורות מתחדשים

הפעלת המפעלים ב 30% אנרגיה מתחדשת.

השימוש שלנו באנרגיה מתחדשת עומד על כ-8%. אנו ממשיכים לבחון את טווח מקורות האנרגיה שלנו ולהרחיבם.

יצירת טכנולוגיות להחלפת חומרי גלם המופקים מפטרוליאום בחומרים מתחדשים, ככל שיתאפשר במונחי עלות וקנה מידה.

זהו יעד מתוקן שהוכרז ב-13 באוקטובר 2014; נדווח על ההתקדמות בשנה הבאה.

יכולת לגלות את המקור של שמן דקלים ושמן גלעיני דקל במפעלי הספקים שלנו עד 31 בדצמבר 2015, ולגלות את המטעים שמהם מגיעים השמנים עד 2020. המטרה היא להבטיח אפס בירוא יערות בשרשרת האספקה של שמן הדקלים, תוך מחויבות לעבודה עם חקלאים קטנים.

אנו ממשיכים לרשום התקדמות לעבר היעדים מבחינת היכולת שלנו לגלות באפן מלא את המקורות בשרשרת האספקה של שמן הדקלים שלנו. עיינו בפרטים על התקדמותנו כאן: pg.com/sustainability

רכישת 100% מסיבי העץ החדשים המשמשים במוצרי הטישיו/ מגבונים ומוצרי ההיגיינה הסופגים שלנו מִסַּפקים בעלי אישור חיצוני עד 2015.

כ-99% מסיבי העץ החדשים שלנו נרכשים מספקים בעלי אישור חיצוני.

רכישת 40% מסיבי העץ החדשים המשמשים במוצרי הטישיו/ מגבונים ומוצרי ההיגיינה הסופגים שלנו מספקים בעלי אישור של Forest Stewardship Council® עד2015.

54% מסיבי העץ החדשים המשמשים במוצרי הטישיו/מגבונים ומוצרי ההיגיינה הסופגים שלנו נרכשים מספקים בעלי אישור של FSC© - הקדמנו את היעד שלנו ל-2015בשנה.

100% מאריזות הנייר שלנו יכילו חומר ממוחזר או חומר חדש שיוצר על ידי בעלי אישור חיצוני עד 2020.

96% מהחומרים שנבדקו השנה היו מוחזרים או חומרים חדשים עם אישור חיצוני.

הפקת ערך מפסולת

ניהול מחקרי פיילוט במדינות מפותחות ומתפתחות כאחד כדי להבין כיצד להימנע מפסולת מוצקה המועברת להטמנה.

השלמנו מחקרי היתכנות לעיר הפיילוט המובילה לפרויקט"מפסולת לערך" (Waste to Worth) בפיליפינים. השנה,פרוקטר אנד גמבל גם נמנתה בין המייסדים של Closed Loop Fund, קרן שתעניק הלוואות בריבית נמוכה או ללא ריבית לתמיכה בפרויקטים המיועדים להגברת המיחזור בארה"ב.

הפחתת פסולת הייצור המועברת להטמנה לשיעור נמוך מ-0.5% מחומרי הגלם המשמשים כתשומות בייצור.

הפחתנו את פסולת הייצור המועברת להטמנה לרמה של0.4% - והישגנו את היעד שלנו ל-2020 שש שנים לפני המועד המתוכנן.

יעדי תכניות חברתיות

שיפור חייהם של 50 מיליון בני אדם בכל שנה באמצעות תכניות הקיימות החברתית שלנו.

פרוקטר אנד גמבל עברה יעד זה עבור 2013/14,בהתמקד על תכניות ומוצרים חיוניים יומיומיים המסופקים בכל זמן ומקום שהם נדרשים ובאיכות גבוהה.

הצלת חיים של אדם אחד בשעה עד 2020.

'תכנית מי השתייה הבטוחים לילדים' של פרוקטר אנד גמבל סיפקה 1.4 מיליארד ליטרים של מים נקיים השנה, והיא מתקדמת כמתוכנן להשגת היעד על ידי אספקת 2מיליארד ליטרים של מי שתייה בכל שנה עד 2020.

*לעומת מצב התחלתי ב-2010