אתיקה

Ethics Compliance

המוניטין שלנו בפרוקטר אנד גמבל נבנה דרך התנהגותנו: הדברים שאנו אומרים ועושים, המוצרים שאנו מייצרים, השירותים שאנו מספקים והאופן בו אנו פועלים ומתייחסים לזולת. יושרה, אמון וכבוד לזולת הם ערכים יסודיים של פרוקטר אנד גמבל מאז הקמתה ב-1837. עבורנו, זוהי הדרך היחידה לנהוג ולעשות עסקים.

הקוד האתי של עובדי החברה

במקביל לצמיחתנו העסקית, אנו מקפידים על כך שעובדינו יבינו כי לא רק התוצאה הסופית חשובה לחברה אלא גם האופן שבו תוצאות מושגות. פרוקטור אנד גמבל מוקיעה פעילויות שנועדו להשיג תוצאות באמצעים לא חוקיים או לא מוסריים בכל מקום בעולם, בכל יחידותינו העסקיות. כל אחד מעובדי החברה מכיר היטב את מדריך הקוד האתי של החברה ומצופה לפעול על פיו במקרה הצורך. המדריך עוסק במצבים ותחומים רגישים שבהם עלינו להבטיח כי כל עובדינו פועלים באופן עקבי ואחיד ברחבי העולם. מדריך זה מגדיר את כללי התנהגות ומציב גבולות אתיים ברורים, אותם נשמר בכל עת.

דיווח על אתיקה

אנו מעריכים מאוד כל משוב שמגיע אלינו - במיוחד כאשר מיידעים אותנו על ממצא, דיווח, אירוע, הפרה או גילוי, המלמדים על האפשרות שאנו מפרים את החוק, את המדריך הכלל-עולמי להתנהלות עסקית של החברה (WBCM) או את מדיניות החברה.