קיימות סביבתית

מחויבים לצמיחה אחראית

בפרוקטר אנד גמבל, אנו מחויבים להמשיך לצמוח בצורה אחראית. אנו מאמינים שאת מרבית אתגרי הקיימות ניתן לפתור באמצעות חדשנות, וכי חדשנות זו יכולה להשפיע באופן חיובי על עסקינו וגם על הקהילות שבהם הצרכנים שלנו ואנחנו חיים ועובדים. כדי לצמצם את ההשפעה הסביבתית של מוצרינו, אנו משתמשים בניתוח מחזור חיי המוצר, המאפשר לנו להבין היכן נמצאת ההשפעה הרבה ביותר, ועוזר לנו לדעת היכן לרכז את מאמצי החדשנות שלנו. התובנות הצרכניות המעמיקות שלנו מאפשרות לנו לפתח מוצרים בני קיימא שישמחו וישרתו את הצרכנים, מבלי להתפשר על האיכות.

תחומי המיקוד שלנו:

שימור משאבים

הפחתת צריכת האנרגיה, המים וחומרי הגלם לייצור מוצרינו, וצריכת משאבים מופחתת בשימוש בהם בבית.
למדו עוד על עבודת שימור המשאבים שלנו

קיימות סביבתית

מקורות מתחדשים

הגברת השימוש בחומרי גלם מתחדשים ממקורות בני קיימא ובאנרגיה מתחדשת במוצרים ובפעולות שלנו.
למדו עוד על עבודתנו לשימוש במקורות מתחדשים
קיימות סביבתית

הפקת ערך מפסולת

זיהוי דרכים להימנע מפסולת בסיום חיי המוצר, על מנת שכל פסולת הייצור והפסולת הצרכנית תקבל ערך באמצעות מיחזור, שימוש חוזר, או המרה לאנרגיה.
למדו עוד על עבודתנו למצוא ערך בפסולת
פסולת

 

החזון שלנו:

במסגרת תחומים אלה, אנו שואבים השראה מחזון סביבתי שקובע יעדים נוספים לעבודתנו לטווח הארוך:

שימור משאבים

  • תכנון וייצור מוצרים בדרכים המביאות לשימור משאבים מרבי

מקורות מתחדשים

  • שימוש ב-100% חומרים מתחדשים או ממוחזרים בכל המוצרים והאריזות
  • שימוש ב-100% אנרגיה מתחדשת במפעלים שלנו

הפקת ערך מפסולת

  • העברת אפס פסולת להטמנה מהייצור והצריכה של מוצרינו

כדי לוודא שנתקדם להגשמת חזוננו בכל אחד מתחומי המיקוד, הצבנו יעדים מדידים ל-2020.
למדו עוד על התקדמותנו לקראת היעדים