Procter & Gamble Israel

קריירה בחברה בינלאומית

אנו מאמינים בקידום עובדים מתוך החברה ובהפיכתם לדור המנהיגים הבא של החברה. לכן, אנו מגייסים מועמדים מצטיינים ומשקיעים בפיתוח כישוריהם, בקידום ובתגמול תחרותי. מעוניינים להצטרף אלינו? לחצו כאן

קיימות

בפרוקטר אנד גמבל, קיימוּת משמעה להפוך כל יום ליום טוב יותר עבור אנשים ועבור כדור הארץ, באמצעות החידושים שלנו וההתנהלות שלנו בעולם. חשוב לנו לשמח את הצרכנים במוצרים ובשירותים חדשניים וטובים יותר לסביבה. קראו עוד

Procter & Gamble Israel

פרוקטר אנד גמבל היא חברה בינלאומית: אנו משווקים את מוצרינו בלמעלה מ-180 ארצות ונוגעים בחייהם של 5 מיליארדי אנשים. עם המעמד מגיעה האחריות, ולצדה גם הזדמנות. האחריות שלנו כחברה היא לגלות אזרחות תאגידית אתית - אך ההזדמנות שלנו היא גדולה בהרבה, והיא מתבטאת בייעוד שלנו. על מוצרי החברה, עקרונותיה ועשייתה בתחום האחריות החברתית קראו עוד